O Nama

Lov.ba je stranica namijenjena svim lovcima i iskrenim prijateljima lova i lovaca. Web portal Lov.ba nastao je kao rezultat želje da se šira javnost informiše o svim bitnijim stvarima koje se desavaju u svijetu lova. Naša stranica je otvorena za sve vijesti te Vas, dragi lovci, pozivamo da nam šaljete Vaše priče, te video i foto materijal nastao u lovu. Dobar pogled!

Lov Nekad

Lov je star koliko i ljudski rod. Lov je najstarije čovjekovo zanimanje. Za lov kao djelatnost može se tvrditi da je to prvo i svjesno i aktivno angažovanje čovjeka i prvi korak na putu oformljena ljudske civilizacije. Kada je čovjek počeo upotrebljavati najprimitivnija pomagala da bi savladao divlje životinje, od tada se može govoriti o čovjeku-lovcu, a ujedno o čovjeku kao biću koje misli. Po svom postanku, čovjek je prvenstveno bio biljojed, ali se smatra da je upravo prelazak na hranu bogatu proteinima, odnosno mesom, doveo do razvitka čovjeka na viši nivo. U početku je lovio male životinje, da bi postepeno, sa uporednim razvojem oruđa za lov prešao na lov većih životinja. Lov je najprije bio individualan i stihijski, a nešto kasnije prelazi na organizovani zajednički način lova, gdje se ljudi bave lovom kao osnovnim zanimanjem.

Lov Danas

Lov je danas sport, rekreacija, hobi i zabava, ali i vid privređivanja i posebnog ekološkog odnosa prema živom dijelu prirode koji se zove divljač. Kao sport lov nema takmičarsku komponentu, masovan je i zdrav sport, čiji su tereni polja, šume i vodene površine. Motiv lova je ostao iskonski: nadmudriti i pobijediti divlju životinju, što danas nije tako teško, pa lovci sami propisuju pravila kojim otežavaju lov i time pružaju divljači šansu da preživi. U svakom slučaju, lov i lovstvo podrazumijevaju prije svega, njegovanje ljubavi prema divljači i prirodi kroz aktivnosti uzgoja i zaštite divljači, a tek onda kroz lov, odnosno lovljenje u okvirima planskog, racionalnog korištenja divljači kao prirodnog bogatstva, koje je dragi Bog podario da je obnovljivi prirodni resurs.

Da li ste znali?

Posavski Gonič

Posavski gonič primarno je uzgajan za lov na zečeve, a korišten je aktivno i za lov na jelene. Sekundarna uloga mu je bila kao pas za pratnju.

Barak

Pretpostavlja se da su baraci nastali u 19. stoljeću kada su lokalni lovci željeli da stvore univerzalnu i otpornu vrstu goniča.

Srpski Gonič

Za Srpskog trobojnog goniča kao najveću prednost u odnosu na druge goniče sa ovih prostora, inozemni veterinari i kinolozi navode dobar vid, vodonepropusnu dlaku i duže noge.

Istarski Gonič

Uzgoj ove rase nastao je u manastirima u Istri. Stari dokumenti iz manastira govore o ovakvim goničima koji su uzgajani i slati u francuske manastire za potrebe gona i lova

Naša Vizija

Vizija našeg portala je postati medij broj 1. kada je u pitanju širenje vijesti vezanih za lovstvo. Želimo da svaki lovac počinje i završava svoj dan uz naš portal i vijesti koje donosimo. Također na ovaj način želimo učiniti dostupnim svima edukativni materijal u vezi sa lovstvom, lovačkim običajima i lovačkom etikom.

Naša Misija

Misija našeg portala je kreirati pozitivan imidž lovaca na načine istinitog izvještavanja o aktivnostima koje lovci provode u lovištu. Želimo da javnosti prezentujemo rad lovaca i objasnimo ih da prije "lova" dolaze "uzgoj i zaštita divljači" što i jeste primarna misija lovaca i lovačkih udruženja sa kojima smo do sada ostvarili vrlo dobru saradnju.