Često se u lovačkim pričama aktualizira problem predatora koji su po svojoj definiciji u vrhovima hranidbenog lanca. Tema o kojoj smo već pisali, ali ne možemo da je ne ponovimo svakako je pitanje, odgovor i dokaz šta bi se desilo ukoliko bismo istrijebili sve predatore?

Naime, početkom 20. stoljeća u američkom nacionalnom parku Yellowstone istrijebljeni su svi vukovi. 1926. godine odstrijeljen je i posljednji primjerak na ovom tlu. Izuzev činjenice da ih nije štitio zakon, vukove su proganjali bogati stočari, koji su insistirali na uklanjanju ove vrste sa područja Yellowstonea.

No mir i divota nije dugo trajala zbog-jelena. Jeleni koji nisu imali nijednog prirodnog neprijatelja počeli su da pasu gdje ranije nisu, a brstili su i mlade izdanke novog drveća. Rezultat- u samo nekoliko godina biljni svijet je počeo da nestaje, a tlo da erodira.

Usvajanjem odgovarajućih zakona 70-ih godina prošlog stoljeća i zalaganjem biologa i zaljubljenika u prirodu počeo je proces vraćanja vukova u Yellowstone. 1996 godine vraćeno je 14 vukova, a u kratkom periodu desilo se čudo.

Vukovi su počeli loviti jelene i losove što je rezultiralo njihovim povlačenjem s područja na kojima su bili lak plijen. Istovremeno se njihova populacija smanjila. Zato što jelena više nije bilo na tom području, trava i zemlja su se počeli obnavljati.

Šuma, biljke i drveće su počele nanovo rasti, cvjetati i bujati. Pojavile su se ponovno i bobice te kukci. Zbog toga su se različite vrste ptica počele naseljavati u tom području. Rast drveća privukao je i druge vrste, poput dabrova koji su također bili nestali s tog područja. U nekim dijelovima parka drveće je naraslo trostruko u samo šest godina.

Ponovno su se vratili, gradili brane i time osigurali stanište drugim vrstama, poput vidri, mošusnih štakora i reptila.

Vukovi su također ubijali kojote, a rezultat toga je povećan broj zečeva i miševa koje su kojoti inače jeli. Uslijed toga, povećao se i broj sokola, jazavaca i lasica u parku. Čak se povećala i populacija bjeloglavog orla i gavrana.

Na kraju vukovi su vratili ravnotežu u korita rijeke. Rast drveća stabilizirao je korito rijeke, ali samim time omogućio i povratak vodozemnim vrstama.

Zanimljivo je koliko predator pozitivnog radi za prirodu…