Lovačka društva su kroz historiju često bili na raspolaganju organizacijama koje se bave ekološkim problemima. Što zbog poznavanja terena, što zbog poznavanja staništa divljači, ali i flore određenih šumskih rejona.

Jedan takav primjer dešava se upravo u Tuzlanskom kantonu gdje u projektu „Inventarizacija, kartiranje i praćenje stanja vrsta i staništa planine Majevice“ koji implementira Udruženje građana “Eko mreža”. Projekat se implementira  uz pomoć konsultanata sa PMF-a tuzlanskog univerziteta, ali i lovaca LD “Majevica” iz Srebrenika, a projekat je podržala i Općina Srebrenik.

Foto: Rusmir Ibrahimović-profesionalni fotograf

Projekat je podržao Fond za zaštitu okoliša FBiH, a glavni cilj je utvrditi stanje flore i faune Majevice i analizirati ga, a u svrhu poboljšanja stanja biljnog i životinjskog svijeta.

Lovci iz LD Majevica vrlo rado su izašli u susret kao partner projekta i pomogli učesnicima projekta u savladavanju zacrtanih ciljeva.

Za projekat se vežu dvije zanimljivosti, ovo je prvo istraživanje ovakve vrste od periodu Austro-Ugarske, ali i svojevrsna ulaznica za EU. Naime, uspostava tzv. NATURA-e 2000 je jedna od obaveza naše države prije ulaska u EU.

Foto: Rusmir Ibrahimović-profesionalni fotograf

„Uspostava NATURA-e 2000 je obaveza BiH za ulazak u EU i ovaj projekat je nastavak multinacionalnog projekta  ‘Pomoć u implementaciji Direktive o divljim pticama i Direktive o staništima’ u okviru kojeg je pripremljena struktura za implementaciju NATURA 2000 mreže u Bosni i Hercegovini“., poručili su iz Eko Mreže za Lov.ba.

Foto: Rusmir Ibrahimović-profesionalni fotograf

 

Napomena: Sve fotografije vlasništvo su UG “Eko Mreža” i nastale su u toku implementacije projekta Udruženja građana “Eko Mreža” iz Srebrenika pod nazivom „Inventarizacija, kartiranje i praćenje stanja vrsta i staništa planine Majevice“ , a načinio ih je Rusmir Ibrahimović, profesionalni fotograf.