U Lovačkom društvu “Tetrijeb Gunjani” iz Kreševo održana je  godišnja izvještajna skupština, a nakon toga i redovna izborna skupština.

Na dnevnom redu su se našli izvještaji o radu Upravnog odbora, finansijski izvještaj, izvještaj glavnog lovođe, te izvještaj Nadzornog odbora.

Ono što je fascinantno je da su svi izvještaji usvojeni jednoglasno, a delegati Skupštine su dali i usmenu podršku Upravnom odboru, ne krijući svoje oduševljenje.

Ovakav stav delegata prenio se i na izborni dio skupštine, te je Upravni odbor ostao u identičnom sastavu u kojem je bio u prošlom mandatu.

“Skupština je održana jučer u Crnoj rijeci u našoj lovačkoj kući ‘Hajdučka luka’. Prisustvovalo je 18 od 20 pozvanih delegata, a svi su dali podršku radu rukovodstva. Ibrahim Agić ponovo je izabran, jednoglasno, za predsjednika. Jedine promjene su na mjestu glavnog lovođe, jer je dosadašnji glavni lovođa, Edin Boja, iz privatnih razloga dao ostavku na ovu poziciju, a mi mu se iskreno zahvaljujemo na svom radu i trudu. Radi se o lovcu koji je dokazao svoj domaćinski odnos prema Društvu u bezbroj primjera, pa čak i sada kada je pristao da ostane član UO. Na  poziciju glavnog lovovđe je izabran Almir Jahić, dosadašnji sekretar, a na upražnjeno mjesto sekretara postavljen je Kenan Topalović.”, saopšteno nam je iz LD “Tetrijeb Gunjani” iz Kreševa.

Osim Agića, Jahića, Boje i Topalovića u UO su još i: Admir Topalović, Zijad Horman, Mustafa Kulašin, Mustafa Fazlibašić, Pero Lukić, Senaid Ramić, Kemal Maslo i Naim Selimović.