Na socijalnim mrežama u posljednjih nekoliko dana među lovcima je aktuelna priča u vezi sa donošenjem novog Zakona o lovstvu u FBiH. U vezi sa ovim oglasio se i Savez lovačkih organizacija u BiH koji je, kako napominju, odlučio da lovcima objasni da nema razloga za zabrinutost.

Tako je na  facebook stranici SLOuBiH-a napisano slijedeće:

“Posljednjih dana pojedini lovci po društvenim mrežama postavljaju komentare vezano za Zakon o lovstvu, a da nisu upućeni u stvarno stanje i aktivnosti koje Savez poduzima.
Savez lovačkih organizacija u BiH, nije želio i ne želi da komentira stvari koje nisu izdefinisane i dogovorene na radnoj grupi, koju je imenovalo resorno Ministarstvo (Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva) ne želeći da kod lovaca stvara dodatnu zabrinutost i nedoumice. Radna grupa ima zadatak da radi na popravci postojećeg Zakona o lovstvu i Pravilnika o lovstvu, i to isključivo u pravcu koji odgovara lovcima odnosno članicama saveza.
Kako se ne bi stvorila slika koje ne predstavlja realno stanje, u prilogu možete pogledati aktivnosti koje je Savez i organi Saveza poduzeli sa resornim Ministarstvom i drugim savezima.
U prilogu je obrazac predloženih izmjena koji je usaglašen sjednici Upravnog odbora Saveza sa naglaskom da jedine izmjene koje su moguće su one izmjene koje idu isključivo u pravcu koji je dogovoren na sjednici Upravnog odbora i koje su usaglašene sa Savezom.
Savez je već zakazao proširenu radnu sjednicu na dan 19.11.2018. godine. Na sjednicu su već pozvani članovi Upravnog i Nadzornog odbora Saveza, kao i svi predsjednici kantonalnih Saveza/Savjeta kako bi se isti upoznali sa trenutnim stanjem izmjena Zakona o lovstvu i Pravilnika o lovstvu.
Pojedini kantoni su već uputili dopise podrške za izmjene koje je predložio Savez i Upravni odbor Saveza.”

Također uz saopštenje su priloženi i akti koji se tiču aktivnosti koje lovački savezi na federalnom i kantonalnim nivoima provode u vezi sa radom na Zakonu o lovstvu.

Zaključak je da je trenutni Zakon  o lovstvu još uvijek u fazi početne implementacije, te da isti treba da se izmjeni, a ne da se donosi novi.