Proteklih dana je izgradnje nadstrešnice za potrebe pozivnog lova dovedena u završnu fazu, a istu će pored članova L.D. “SANA”, koristi i radnici šumarije, planinari, šetači i svi ostali koje se nađu u blizini.
Nadstrešnica je rađena akcijama članova (radni dio).
Također iz LD Sana zahvaljuju se Fadi Pašaliću koji je bio predsjednik komisije za izgranju i radio u svim akcijama, ali i: Mehu, Haru,Batu, Safeta, Sejada, Amira, Sejfu, Miću, Pericu, Medu Sivca,Gauča kao i Bajku koji je svaki put bio zadužen za kulinarski dio.

“U akcijama je bio prisutan i predsjednik Senad, a još mnogi su dolazili i učestv ovali po jednom ili dva puta.
Slke pokazuju da se imamo čime pohvaliti, jer objekat zaista izgleda lijepo i moćno.”, saopštili su iz LD “Sana” Sanski Most.