U sklopu petog međunarodnog simpozija Komore šumarskih inžinjera Turske, organizatori su pozvalii strane izaslanike iz regiona u radnu posjetu. Tema simpozija je bila uloga nevladinog sektora u postizanju održivog razvoja i globalnih šumskih ciljeva gdje su kroz panel diskusije prezentirana iskustva iz zemalja dolaznica ovog simpozija. Direktor Komore šumarskih inžinjera Turske ispred svoje organizacije je potpisao sporazum o međusobnoj saradnji sa predstavnicima Azerbejdžana, Rumunije, Francuske, Mađarske, Albanije, Bosne i Hercegovine među kojima su bili i predstavnici Saveza lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini.


Potpisanim sporazumom otvaraju se mogućnosti za realizaciju projekata sa Republikom Turskom kako u direktnim međunarodnim projektima u održivom razvoju i zaštiti biodiverziteta tako i u realizaciji ciljeva koje je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija u 2015. godini („Strateški plan Ujedinjenih nacija za šume“ 2017-2030 (UNSPF).
Organi Saveza će nastaviti sa promocijom Saveza lovačkih organizacija u BiH na međunarodnom nivou kako bi se konačno pokrenuli veći projekti u lovištima lovačkih organizacija i iskoristila sredstva međunarodnih fondova.

 

Foto i tekst: SLOuBiH