Preporuka lovačkim organizacijama

U cilju dobrobiti i zaštiti divljači zbog izuzetno visokog snijega, Savez lovačkih organizacija u BiH preporučuje svim lovačkim organizacijama da OBUSTAVE AKTIVNOSTI LOVA DIVLJAČI i da pojačaju iznošenje hrane u lovištima, kao i da naprave staze (prtine) kako bi se divljač lakše kretala po lovištu.