Našoj redakciji javio se jedan od lovaca iz Kreševa, LD “Tetrijeb Gunjani” Kreševo i poslao nam je nekoliko starih fotografija koje sa radošću objavljujemo.