Elvir Džebo poslao nam je staru fotografiju iz Livna. Kako je rekao fotografija je nastala prilikom jednog občnog lovnog dana, a na slici se nalaze Juso Džebo (lijevo), Mehmed Ramić (sredina) i Muho Ramić (desno).
Fotografija je nastala u Potkraju, Livno, a radi se o LU “Cincar” Livno.

Pošaljite nam i Vi svoje fotografije na Lov.ba Lovački web portal ili na mail lovportal@gmail.com.