Lovačko udruženje “Semberija” iz Bijeljine gazduje sa oko 42000 hektara lovišta. U lovištu je zastupljena sitna lovna divljač zec , fazan ali i srneća divljač koja je zadnjih godina uz pravilno gajenje i zaštitu dostigla zavidno brojno stanje od oko  11oo jedinki oba pola i svih starosnih kategorija.

Ova brojka je za mnoge samo misaona imenica jer su lovišta posle ratnih dešavanja bila u cijeloj Semberiji a i šire bez srneće divljači. Lovci Semberije iz vlastite fazanerije svake godine u lovište unesu preko 55oo jedinki fazana različite starosne kategorije koji se još određen period hrane u volijerama lovačkih sekcija dok se priviknu na uslove života kao u prirodi. U prošloj godini lovci Semberije izgradili su 100 visokih čeka i osmatračnica koje su ravnomjerno raspoređene u svih 17 lovačkih sekcija. U oktobru mjesecu kupljene su tri lovačke kuće u lovačkim sekcijama Ljeljenča,Dvorovi i Amajlije koje su uknjižene kao vlasništvo lovačkog udruženja Semberija.

U lovište se svake godine iznese oko 4 tone Himalajske kamene soli u oko 300 solila u svim lovačkim sekcijama.U lovačkim sekcijama su i brojna hranilišta za divljač koja su namjenski izgrađena u zimovnicima za divljač koja lovci svakodnevno nadgledaju ali i čuvaju divljač oko njih.U svim lovačkim sekcijama iskopana su i pojila za divljač kako bi u sušnom periodu voda bila dostupna.Zadnjih nekoliko godina od kako su iz Semberije protjerani nomadi sa ovcama koji su kod nas zimovali dosta kukuruza ostane i na požnjevenim parcelama. Divljač kukuruz nepogrešivo nalazi čak i ispod sniježnog pokrivača. U narednom periodu u planu je montaža u lovište  dvije nabavljene automatske hranilice na kojima ćemo pratiti njihovu posjećenost tokom cijele godine a u planu je nabavka tih hranilica za sve lovačke sekcije.

Pored efikasne lovočuvarske i stručne službe na raspolaganju nam je i deset lovačkih kamera koje po potrebi postavljamo na različita mjesta. I na kraju da pomenemo dvojicu ljudi koji uz saradnike uspješno vode lovačko udruženje. To su Vasilije Savić predsjednik lovačkog udruženja i Mićo Mićić predsjednik skupštine lovačkog udruženja Semberija iz Bijeljine.

Miladin Božić