Afrička svinjska kuga (ASK) bila je relativna nepoznanica na našim terenima do prošle godine za širu lovačku javnost. Ipak sa širenjem ove bolesti koja predstavlja opasnost za divljač, ali i za svinjogojstvo, skoro pa ne postoji lovac koji nije upoznat sa ovom tematikom.

U toku prošle godine prijavljeno je preko 5000 slučajeva zaraženih divljih svinja u EU, dok je ove godine u prvim mjesecima prijavljeno preko 600 slučajeva. Lahko je zakljčiti da će se u slučaju širenja ove bolesti broj na kraju godine popeti na preko 7000 zaraženih divljih svinja.

Virus ASK je jako zarazan i jako otporan, te ne predstavlja opasnost po ljude i druge životinje, nego isključivo po svinje i to i one divlje i one domaće.

U periodu 2013 do danas EU je izdvojila preko 50 miliona eura za sanaciju i suzbijanje ASK, ali ona se nastavlja širiti. Prema podacima koji su dostupni do sada je usmrćeno preko 500.000 grla domaće svinje zbog suzbijanja ASK.

Stručnjaci u regionu su složni, nije pitanje hoće li ASK doći do naših prostora, samo je pitanje KADA će doći?

Prema dostupnim podacima do sada je usmrćeno oko 500.000 svinja na farmama koje su oboljele od ASK.