FOTO: Ilustracija

Lov u Srednjobosanskom kantonu trajat će do kraja marta. Naime do tada lovačka društva u ovom kantonu imaju rješenje o čuvanju lovišta. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede u šumarstva SBK dale je lovačkim društvima lovišta na čuvanje, jer se Skupština SBK i Vlada SBK ne mogu dogovoriti o pozivu dodjele lovišta na korištenje.

Lovačka društva će od 1. aprila (nije šala) ponovo spasti na nivo udruženja koja imaju statut, članstvo, održavat će sjednice, a u lovišta neće moći.

Prema informacijama koje kruže u lovačkoj javnosti postoji izgledna opcija da se lovišta ponovo daju na čuvanje lovačkim društvima na period jedne godine. Objavljivanje poziva o davanju lovišta na korištenje na 10 godina, udaljeno je svjetlosnim godinama u ovom kantonu,a  lovci su svjesni da je problem izrazito političke prirode.

Također u posljednje vrijeme se pojavila informacija da vlastodršci razmišljaju o davanju lovišta ili njihovih dijelova privatnicima na korištenje a sve zbog navodne nemogućnosti lovaca da se dogovore o granicama lovišta.

Naime, lovci iz Lovačkog saveza Herceg Bosne u većini slučajeva su za podijelu lovišta unutar općinskih granica na dva dijela, dok su lovci Saveza lovsačkih organizacija u BiH za princip “Jedna općina-jedno lovište”.

I dok se lovci prepiru da li divljač i lovišta treba podijeliti po nacionalnom ključu, lovišta ostaju prepuštena sama sebi i krivolovu koji zasigurno procvjeta u ovakvim situacijama. Dokaz za to je dvogodišnja pauza koja se desila u periodu 2016-2018. godina kada je fond divljači stradao. Također dokaz da su lovci u lovištu idealna kombinacija pokazalo je jednogodišnja aktivnost koju su sproveli lovci, gdje se uz kakav takav način prehrane i uzgoja divljači došlo do boljih rezultata, te je primjetan povećan broj svih vrsta divljači u lovištima.