Na prostoru Brčko distrikta  skoro decenijska zabrana lova ima za rezultat porast brojnosti svih vrsta divljači a posebno srneće.Zabrana lova od punih devet godina je iza nas ali nema planskih gazdovanja lovištem ili lovištima u Distriktu.Pored porasta brojnog stanja lovostajem zaštićene divljači namnožili su se i predatori sa šakalom kao novom invanzivnom vrstom.

Vlast Brčko Distrikta uspjela je da donese Zakon o lovstvu i da implementira jedino član iz njega koji reguliše zaštitu lovišta i divljači u njemu.U ovome poslu angažovano je devet lica koja vrše posao lovočuvara dok organizovanih akcija oko redukcije brojnosti predatora,iznošenja hrane i soli za divljač uopšte nema.Bilo je samoinicijativnog iznošenja hrane kada je bilo najpotrebnije ali sve je to nedovoljno.Zadnjih godina primjećen je i porast brojnosti divljih svinja u dijelu lovišta uz rijeku Savu. Već su evidentne štete na usjevima poljoprivrednika na ovom području.koje vlada Brčko Distrikta ne nadoknađuje.

Sledeći problem koji se može uočiti u lovištu na svakom koraku su psi lutalice, koji nanose veliku štetu divljači u vrijeme reprodukcije.Krivolov je u zadnje vrijeme  znatno smanjen ali nije iskorijenjen za što svakako treba pohvaliti lovočuvarsku službu.Za srneću divljač valja pomenuti da je svoju brojnost povećala posle katastrofalnih poplava 2014 godine a predpostavlja se da je tom prilikom značajan broj ove divljači potražio spas na drugoj obali rijeke Save.Tome svakako doprinosi i povećanje brojnosti srneće  divljači kod komšija sa kojima graniči Brčko Distrikt(Bijeljina i Lopare).Do dostizanja optimalnog brojnog stanja divljači i dogovora oko lova proći će sigurno još vremena ali lovci Distrikta ne gube nadu da će loviti u Posavskoj ravnici. Molbu da objavimo ovaj prilog dobili smo od LU Fazan iz Brčkog i dugogodišnjeg lovca Krstić Damira koji nas je upoznao sa ovim činjenicama.Božić Miladin

 

FOTO I TEKST: Miladin Božić