Dejan Stanković javio nam se sa nekoliko fotografija nastalih u lovištu. Kolega Stanovkić je iz Gradiške, a kako kaže gleda da svaki slobodan trenutak provede u lovištu čineći dobro prema divljači u smislu uzgoja, zaštite i prehrane divljači, a potom i zbog fotografija. Izlov dolazi, kako kaže, na kraju, jer prije svega bitno je druženje i pomaganje divljači.

Inače u lozi Stankovića, objašnjava nam Dejan, lov je ukorijenjen od davnina, a u narednom periodu nastavit će da nam šalje redovne izvještaje o događajima iz lova.