Tekst i foto: Arnela Šabanović
U proteklom periodu sekcija „Vukanovići-Zlokuće“ iz LD „Srndać“ – Kakanj su radili na izgradnji lovačke vikendice. Lovci ove sekcije su i u prošlosti bili aktivni te izgradili lovački šadrvan pod Marića kosom,te su došli na ideju da izgrade i lovačku vikendicu u lovištu Slagoščići. Naime ova sekcija vrši lov na zeca i divlju svinju na ovom terenu te se javila potreba za ovakvim objektom.
Glavna i početna faza je završena a to su pokrivanje objekta i izgradnja nadstrešnice a slijedi estetsko uređenje vikendice i postavljanje ograde oko vikendice. Lovci iz sekcije su dobrovoljnim prilozima te trudom i radom ovo postigli, a to pokazuje da se uz sve navedeno te dobru volju i slogu
može puno toga postići te da ne trebamo čekati pomoć drugih već trebamo uzeti stvari u svoje ruke.